Sisse logimiseks kasutage oma SG.Moodle konto kasutajanime ja salasõna.

Kui Teie ei ole varem kasutanud SG.Moodle, sisestage oma Sillamäe Gümnaasiumi infosüsteemi kasutajanimi ning algsalasõna: 3Vx9062FJbZ6.  Gümnasistid peavad sisselogimiseks kasutama isikukoodi. Pärast
esimest logimist süsteem palub Teil muuta salasõna.

 

Чтобы выполнить вход в систему, используйте логин и пароль от своего SG.Moodle аккаунта.

Если Вы еще не использовали SG.Moodle, введите логин пользователя инфосистемы Гимназии Силламяэ и первичный пароль: 3Vx9062FJbZ6.
Ученики гимназии в качестве логина должны использовать личный код. Сразу после первого входа система попросит изменить первичный пароль.