Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Sisse logimiseks kasutage oma SG.Moodle konto kasutajanime ja salasõna.

Kui Teie ei ole varem kasutanud SG.Moodle, sisestage oma Sillamäe Gümnaasiumi infosüsteemi kasutajanimi ning algsalasõna: 3Vx9062FJbZ6.  Pärast esimest logimist süsteem palub Teil muuta salasõna.

Чтобы выполнить вход в систему, используйте логин и пароль от своего SG.Moodle аккаунта.

Если Вы еще не использовали SG.Moodle, введите логин пользователя инфосистемы Гимназии Силламяэ и первичный пароль: 3Vx9062FJbZ6. Ученики гимназии в качестве логина должны использовать личный код. Сразу после первого входа система попросит изменить первичный пароль.


Selle portaali kaudu saate siseneda Moodle e-õppe rakendusse, ametlikku e-posti, kalendrite ja dokumendihalduse süsteemidesse ning SG kodulehe toimetamiskeskkonda.

Tehniiline abi: it@sillamaegymn.edu.ee

Теперь через эту страницу Вы получите доступ к системе удаленного обучения Moodle, рабочей электронной почте, системе календарей и документов, а также к инструментам редакции веб-сайта Гимназии.

Техническая поддержка: it@sillamaegymn.edu.ee